UART4/5 have no sig_USART (versus sig_UART)

Uwe Bonnes bon at elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
Wed Dec 21 20:58:27 CET 2011


---
 nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart4.c |  14 +++++++-------
 nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart5.c |  10 +++++-----
 2 files changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart4.c b/nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart4.c
index 4fb23ab..9041c90 100644
--- a/nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart4.c
+++ b/nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart4.c
@@ -53,9 +53,9 @@ extern NUTDEVICE devUartStm32_4;
 static int Uart4IrqCtl(int cmd, void *param);
 
 /*!
- * \breif IRQ Handler for USART4.
+ * \breif IRQ Handler for UART4.
 */
-IRQ_HANDLER sig_USART4 = {
+IRQ_HANDLER sig_UART4 = {
 #ifdef NUT_PERFMON
   0,         /* Interrupt counter, ir_count. */
 #endif
@@ -70,10 +70,10 @@ IRQ_HANDLER sig_USART4 = {
 void Uart4IrqEntry(void *arg)
 {
 #ifdef NUT_PERFMON
-  sig_USART4.ir_count++;
+  sig_UART4.ir_count++;
 #endif
-  if (sig_USART4.ir_handler) {
-    (sig_USART4.ir_handler) (sig_USART4.ir_arg);
+  if (sig_UART4.ir_handler) {
+    (sig_UART4.ir_handler) (sig_UART4.ir_arg);
   }
 }
 
@@ -142,8 +142,8 @@ static int Uart4IrqCtl(int cmd, void *param)
     break;
 #ifdef NUT_PERFMON
   case NUT_IRQCTL_GETCOUNT:
-    *ival = (unsigned int)sig_USART4.ir_count;
-    sig_USART4.ir_count = 0;
+    *ival = (unsigned int)sig_UART4.ir_count;
+    sig_UART4.ir_count = 0;
     break;
 #endif
   default:
diff --git a/nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart5.c b/nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart5.c
index 0f3cc02..bdea6f0 100644
--- a/nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart5.c
+++ b/nut/arch/cm3/dev/stm/ih_stm32_uart5.c
@@ -53,9 +53,9 @@ extern NUTDEVICE devUartStm32_5;
 static int Uart5IrqCtl(int cmd, void *param);
 
 /*!
- * \brief IRQ Handler for USART5.
+ * \brief IRQ Handler for UART5.
 */
-IRQ_HANDLER sig_USART5 = {
+IRQ_HANDLER sig_UART5 = {
 #ifdef NUT_PERFMON
   0,         /* Interrupt counter, ir_count. */
 #endif
@@ -70,10 +70,10 @@ IRQ_HANDLER sig_USART5 = {
 void Uart5IrqEntry(void *arg)
 {
 #ifdef NUT_PERFMON
-  sig_USART5.ir_count++;
+  sig_UART5.ir_count++;
 #endif
-  if (sig_USART5.ir_handler) {
-    (sig_USART5.ir_handler) (sig_USART5.ir_arg);
+  if (sig_UART5.ir_handler) {
+    (sig_UART5.ir_handler) (sig_UART5.ir_arg);
   }
 }
 
-- 
1.7.3.4More information about the En-Nut-Discussion mailing list